مسابقه اطلاعات عمومی


تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۰
مجموع جوایز: ۴۵,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات عمومی»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کاریان شناسی

مسابقه کاریان شناسی

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جهان شناسی

مسابقه جهان شناسی

جایزه : ۱۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی جدید

مسابقه اطلاعات عمومی جدید

جایزه : ۲۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.