مسابقه کتابخوانی قرآن کریم ( ترجمه آیت الله مکارم )


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
مجموع جوایز : ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱
نتیجه ارزیابی: ۴

از آنجائیکه مسابقه کتابخوانی انگیره افراد جهت مطالعه و کتابخوانی را افزایش میدهد، بر آن شدم تا مسابقه ای براساس کتاب قرآن کریم  ترجمه آیت الله مکارم طراحی کنم، انشاالله قبول درگاه حق تعالی باشهمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- Omid.Deymi ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال


#مسابقه کتابخوانی قرآن کریم #برگزاری مسابقه کتابخوانی

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی قرآن کریم ( ترجمه آیت الله مکارم )»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده: