مسابقه کتابخوانی برای او...


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
مجموع جوایز : ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱
امتیاز کاربران: ۲.۲

مسابقه کتابخوانی برای او...

مسابقه فرهنگی برای او...این مسابقه در مورد پیامبر اکرم استمهلت شرکت تمام شده است.

برندگان

۱ - somayeh990 ، جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال
استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقات برگزار کرده : ۱۴۱


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه کتابخوانی حافظ ترک زبان

مسابقه کتابخوانی حافظ ترک زبانهزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

۴ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
هوش برتر

هوش برتر


جایزه : ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
مسابقه اطلاعات عمومی پروانه ها

مسابقه اطلاعات عمومی پروانه ها


جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی


جایزه : ۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

۲۹ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی برای او...»