مسابقه کتابخوانی الگوی سوم


الگوی سومالگوی رفتاری زن در خانواده و جامعهکارت شارژ 5000تومانی
تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۱۰
تعداد برنده‌ها: ۱


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- رکسانا کدخدایان ، جایزه: کارت شارژ 5000تومانیارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی الگوی سوم»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.