مسابقه کتابخوانی الگوی سوم


الگوی سومالگوی رفتاری زن در خانواده و جامعهکارت شارژ 5000تومانی
تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۹
جایزه نفیس
تعداد برنده‌ها: ۱


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- رکسانا کدخدایان ، جایزه: کارت شارژ 5000تومانیارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی الگوی سوم»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۳ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه 2

مسابقه 2

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه a

مسابقه a

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.