مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش دوم)


بخش دوم کتاب سرنوشت انسان از آغاز تا پایان(دوران بزرگسالی و دوران پیری)


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۴۸
مجموع جوایز: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱۰
نتیجه ارزیابی: ۱.۹۳۳۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- محمدصادق ملااحمدی ، جایزه: ۱۵۰۰ تومان

۲- تیموری پور ، جایزه: ۱۵۰۰ تومان

۳- Omid.Deymi ، جایزه: ۱۵۰۰ تومان

۴- احمد علی قدیری ، جایزه: ۱۵۰۰ تومان

۵- رقیه ملااحمدی ، جایزه: ۱۵۰۰ تومان

۶- مریم نصرتی ، جایزه: ۱۵۰۰ تومان

۷- حسن نصرتی ، جایزه: ۱۵۰۰ تومان

۸- سلمان شرفلو ، جایزه: ۱۵۰۰ تومان

۹- میرمهدی موسوی اصل ، جایزه: ۱۵۰۰ تومان

۱۰- حامد نصیری ، جایزه: ۱۵۰۰ تومانارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش دوم)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.