مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش دوم)


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
مهلت شرکت : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
مجموع جوایز : ۱۵۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱۰
نتیجه ارزیابی: ۱.۹۳۳۳

بخش دوم کتاب سرنوشت انسان از آغاز تا پایان(دوران بزرگسالی و دوران پیری)مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- golsadeg ، جایزه: ۱۵۰۰۰ ریال

۲- تیموری پور ، جایزه: ۱۵۰۰۰ ریال

۳- Omid.Deymi ، جایزه: ۱۵۰۰۰ ریال

۴- احمد علی قدیری ، جایزه: ۱۵۰۰۰ ریال

۵- عطاالله ملااحمدی ، جایزه: ۱۵۰۰۰ ریال

۶- مریم نصرتی ، جایزه: ۱۵۰۰۰ ریال

۷- حسن نصرتی ، جایزه: ۱۵۰۰۰ ریال

۸- مریم نصرتی ، جایزه: ۱۵۰۰۰ ریال

۹- میرمهدی موسوی اصل ، جایزه: ۱۵۰۰۰ ریال

۱۰- حامد نصیری ، جایزه: ۱۵۰۰۰ ریالارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش دوم)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.