مسابقه اطلاعات عمومی شناسنامه گلها


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۰۶/۰۳
مجموع جوایز : ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱

جهت آشنایی با نام گلهامهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- فنودی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریالارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات عمومی شناسنامه گلها»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.