مسابقه اطلاعات موسیقی


تاریخ شروع : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
مجموع جوایز : ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱

مسابقه اطلاعات موسیقی

در این آزمون سعی شده که میزان اطلاعات شما درباره موسیقی سنجیده شودتوجه: به دلیل اینکه شرکت کنندگان حداقل پاسخ صحیح را پاسخ نداده بودند، این مسابقه برنده ای نداشتمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات موسیقی»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۱
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۱۶
رتبه در سایت : ۲۴۲
تعداد پاسخ صحیح : ۹۶ از ۱۳۳ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده: