مسابقه اطلاعات موسیقی


تاریخ شروع : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
مجموع جوایز : ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱

در این آزمون سعی شده که میزان اطلاعات شما درباره موسیقی سنجیده شودتوجه: به دلیل اینکه شرکت کنندگان حداقل پاسخ صحیح را پاسخ نداده بودند، این مسابقه برنده ای نداشتمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات موسیقی»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده: