مسابقه اطلاعات موسیقی


تاریخ شروع : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
مجموع جوایز : ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱

مسابقه اطلاعات موسیقی

در این آزمون سعی شده که میزان اطلاعات شما درباره موسیقی سنجیده شود



توجه: به دلیل اینکه شرکت کنندگان حداقل پاسخ صحیح را پاسخ نداده بودند، این مسابقه برنده ای نداشت



مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.



ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات موسیقی»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۱
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۱۶
رتبه در سایت : ۱۸۲
تعداد پاسخ صحیح : ۹۶ از ۱۳۳ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده: