مسابقه اطلاعات موسیقی


در این آزمون سعی شده که میزان اطلاعات شما درباره موسیقی سنجیده شودتوجه: به دلیل اینکه شرکت کنندگان حداقل پاسخ صحیح را پاسخ نداده بودند، این مسابقه برنده ای نداشت


تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۰۰:۰۰
مجموع جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات موسیقی»