اطلاعات عمومی


اطلاعات عمومی خود را محک بزنید و برنده بشین


تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۰۱/۱۳
مجموع جوایز: ۱۵۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- amirkhan501@gmail.com ، جایزه: ۵۰۰ تومان

۲- مریم احمدی طباطبایی ، جایزه: ۵۰۰ تومان

۳- احمد گمشادزهی ، جایزه: ۵۰۰ تومانارسال نظر برای «اطلاعات عمومی»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
5 سوال جذاب و متفاوت (:

5 سوال جذاب و متفاوت (:

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.