پویا احمدزاده


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۲۵ سوال