سلطان اکبری


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۵۰ سوال