م علینقی


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴۸ از ۷۵ سوال