مسابقه كتابخواني طنين مطهر (5)


قابل توجه اساتيد محترم آموزشكدهمسابقه كتابخواني طنين مطهر (5)منبع مسابقه كتاب "پانزده گفتار" اثر استاد متفكر شهيد مرتضي مطهري مي باشد.جوايز :اهدا كمك هزينه سفر به مشهد مقدس به ارزش 200 هزارتومان به 5 نفر از اساتيديكه بيشترين پاسخ صحيح را داده باشند.مهلت پاسخ گويي به سوالات، تا تاريخ 96/8/16 مي باشدپاسخنامه سوالات را به دفتر امور فرهنگي واقع در طبقه پنجم ساختمان شماره2 دانشكده تحويل نماييد.جهت دانلود كتاب، سوالات و پاسخنامه، اينجا را کلیک کنید.


#مسابقه كتابخواني طنين مطهر #مسابقه كتاب "پانزده گفتار" اثر استاد متفكر شهيد مرتضي مطهري

ارسال نظر برای «مسابقه كتابخواني طنين مطهر (5)»