مسابقه كتابخواني طنين مطهر (5)


قابل توجه اساتيد محترم آموزشكده

مسابقه كتابخواني طنين مطهر (5)

منبع مسابقه كتاب "پانزده گفتار" اثر استاد متفكر شهيد مرتضي مطهري مي باشد.

جوايز :اهدا كمك هزينه سفر به مشهد مقدس به ارزش 200 هزارتومان به 5 نفر از اساتيدي

كه بيشترين پاسخ صحيح را داده باشند.

مهلت پاسخ گويي به سوالات، تا تاريخ 96/8/16 مي باشد

پاسخنامه سوالات را به دفتر امور فرهنگي واقع در طبقه پنجم ساختمان شماره2 دانشكده تحويل نماييد.

جهت دانلود كتاب، سوالات و پاسخنامه، اينجا را کلیک کنید.

#مسابقه كتابخواني طنين مطهر #مسابقه كتاب "پانزده گفتار" اثر استاد متفكر شهيد مرتضي مطهري
می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «مسابقه كتابخواني طنين مطهر (5)»