یا صاحب العصر و الزمان، رمز ظهور تو ترک گناه و دعای ماست


یا صاحب العصر و الزمان، رمز ظهور تو ترک گناه و دعای ماست.

سلام مولای من، سلام معشوق عالمیان، سلام انتظار منتظران... می خواهم از جور زمانه بگویم ، می خواهم بگویم و بنویسم از فسادی که جهان را چون پرده ای تاریک فراگرفته اما زمان فرصتی است اندک و انسان آدمی است ناتوان. پس ذره ای از درد دلم را به زبان می آورم تا بدانی چقدر دلگیر و خسته ام.

مولای من می دانی چند سال است انتظار می کشم.از وقتی سخن گفته ام و معنای سخن خود را فهمیده ام انتظارت را می کشم. بیا و انتظار مرا پایان بده و دل خون شده ما را مرهم گذار.

آمین یا رب العالمین

#نامه ای به امام زمان عزیز و بزرگوارم #نامه به امام زمان(عج) #مسابقه نامه ای به امام زمان
می پسندم (۱۸) نمی پسندم (۱۲)

ارسال نظر برای «یا صاحب العصر و الزمان، رمز ظهور تو ترک گناه و دعای ماست»