مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم)


به گمان خود ادعا دارد که به خدا امیدوار است! به خدای بزرگ سوگند که دروغ می گوید، چه می شود او را که امیدواری در کردارش پیدا نیست؟ پس هر کس به خدا امیدوار باشد باید، امید او در کردارش آشکار شود، هر امیدواری جز امید به خدای تعالی ناخالص است، و هر ترسی جز ترس از خدا نادرست است. 


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۷۵
مجموع جوایز: ۲۱۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳
نتیجه ارزیابی: ۱.۸۴۴۴

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- محمدرضا برات زاده ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان

۲- فاطمه رواقی ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان

۳- زینب سادات مجیدی ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان


#نهج البلاغه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۳ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه 2

مسابقه 2

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه a

مسابقه a

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.