مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم)


به گمان خود ادعا دارد که به خدا امیدوار است! به خدای بزرگ سوگند که دروغ می گوید، چه می شود او را که امیدواری در کردارش پیدا نیست؟ پس هر کس به خدا امیدوار باشد باید، امید او در کردارش آشکار شود، هر امیدواری جز امید به خدای تعالی ناخالص است، و هر ترسی جز ترس از خدا نادرست است. 


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۸۱
مجموع جوایز: ۲۱۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳
نتیجه ارزیابی: ۱.۸۴۴۴

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- محمدرضا برات زاده ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان

۲- فاطمه رواقی ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان

۳- زینب سادات مجیدی ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان


#نهج البلاغه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.