هادی بزرگی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۱۱/۰۲
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۲۵۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۲۵ سوال