علی نیک


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌رضوي
شهر : سبزوار
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۱۱۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۵ سوال