امین نکوئی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۰۵/۱۲
استان : زنجان
شهر : ماه‌نشان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۹۱۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۲ سوال