مهدی اناری


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۲/۰۵
استان : قزوين
شهر : محمودآباد نمونه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۴۵۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۳۰ سوال