زهرا حسن پوردکان


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۴/۰۳/۲۵
استان : قم
شهر : قم
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹
رتبه در سایت : ۱۵۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹۵ از ۲۴۲ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۱۰۰ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۹۱ %)

مسابقه اطلاعات عمومی (۹۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۸۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی3 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۹۳ %)

مسابقه دانستی های عمومی آبان (۹۱ %)

مسابقه کتابخوانی بخش نوجوان انتشارات امیرکبیر(کتاب افسانه های ایرانی جلد4 و کتاب قصه های خوب جلد8) (۵ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۸۴ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۰ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی4 (۹۲ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۵۰ %)