زینب غایب پناه


تاریخ تولد : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
استان : خوزستان
شهر : دزفول
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۱۵ سوال