وحید شایان نسب


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۲/۰۷/۲۰
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۳۱۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال