حوریه خادمی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۶/۲۵
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۳۵۸
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۲۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه هوش برتر (۱۵ %)