زهرا صانعی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۴/۲۲
استان : مركزي
شهر : اراک
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۷۳۲
تعداد پاسخ صحیح : ۴۹ از ۵۱ سوال