زهرا رستمی گوهری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۳/۲۰
استان : كرمان
شهر : کرمان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۵۵۵۷
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۲۳ سوال