زهرا کریمی شمس آبادی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۴/۰۸
استان : چهارمحال‌و‌بختياري
شهر : شهرکرد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ---