سید محسن مجیدی


استان : خراسان‌رضوي
شهر : گناباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱
تعداد پاسخ صحیح : ۳۰۴ از ۵۲۴ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم) (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی) (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر (۱۰ %)

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش چهارم دوران کودکی، نوجوانی ، میانسالان) (۳۵ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۲۲ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۶۹ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۶۹ %)

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی حافظ ترک زبان (۶۰ %)

هوش برتر (۲۷ %)

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش دوم) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی (۵۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی (۳۴ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر (۷۰ %)

مسابقه هوش برتر (۵۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1 (۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۷۳ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۹۱ %)

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع) (۶۲ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی) (۷۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی3 (۷۸ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۷۰ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی4 (۸۴ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۸۰ %)

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی (۱۰۰ %)