حاجیه تقی زاده فانید


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : تبريز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۳۵۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۱۵ سوال