سیروان کمانگر


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۶/۰۱
استان : كردستان
شهر : سنندج
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۲۳۷
تعداد پاسخ صحیح : ۴ از ۱۵ سوال