عاطفه امینی


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۰۹/۲۷
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۲۵۳۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۴۰ سوال