زهرااسدی خانوکی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تاریخ تولد : ۱۳۳۲/۰۸/۰۸
استان : كرمان
شهر : کرمان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۸۳۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۳۷ سوال