الناز تقوی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : آذربايجان‌غربي
شهر : شاهين‌دژ
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۳۱۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال