یونس شیرمحمدی علی اکبرخانی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۳/۰۶
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ---
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۵ سوال