محمد عزیز


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۱۰/۱۶
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۶۷۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶ از ۳۰ سوال