ایوب اسمعیلی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۲/۰۱/۱۲
استان : مازندران
شهر : چمستان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۹۳۲
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۵ سوال