حیدر احمدی ورزنه


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۴/۰۱
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۶۳۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۱۵ سوال