محمدحسین عزیززاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۱۰/۱۳
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۷۸
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۵ سوال