یاسین بهروزی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۱۱/۱۹
استان : خراسان‌رضوي
شهر : تايباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۳۰۰۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶ از ۳۷ سوال