کبری حرمتی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : آذربايجان‌غربي
شهر : خوي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷
رتبه در سایت : ۵۰
تعداد پاسخ صحیح : ۷۴۹ از ۱۵۰۷ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی واجب فراموش شده (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۸۷ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۳۲ %)

مسابقه کتابخوانی معاد (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه علی علیه السلام (۵۵ %)

مسابقه کتابخوانی قربان تا غدیر (۴۷ %)

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1 (۴۵ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی باخانمان (۱۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلال احکام (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی ترجمه و تفسیر سوره یس بخش اول (۴۲ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا و قیام های بعد از آن (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی نامیرا (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی بانوی آفتاب (۷۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی مصرع یابی پارسی گوی آذری زبان (۱۳ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ لغت (۵۳ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی رئیس مذهب شیعه (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی علائم راهنمایی و رانندگی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلزله و آشنایی با آن (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار (۶۶ %)

مسابقه شناخت شهیدان شاخص (۴۰ %)

مسابقه کتاب خوانی مواعظ - شماره 1 (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی قرآن کریم ( ترجمه آیت الله مکارم ) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب عاشورا مکتب انتظار و کتاب بر مدار آفتاب (۷۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی خیاط کوچولو (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی بیست گفتار (۷۰ %)

مسابقه اطلاعات پزشکی شناخت بیماری HIV چیست؟ (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده (بخش اول اصول کلی تغذیه) (۴۵ %)

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت (۵۷ %)

مسابقه زبان انگلیسی (۲۰ %)

مسابقه آموزشی برنامه Access (۰ %)

مسابقه آشنایی نرم افزار word (۴۰ %)

مسابقه فنون علمی تلویزیون (۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه حضرت زهرا (س) (۷۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری (۵۰ %)

مسابقه برنامه نویسی ویژوال بیسیک (۴۰ %)

مسابقه طراحی گرافیک (۲۰ %)

مسابقه آشنایی با Auto cad (۲۰ %)

مسابقه آشنایی با تراشکاری (۲۰ %)

مسابقه آشنایی با جوشکاری (۶۰ %)

مسابقه مهارت چاپ (۲۰ %)

مسابقه آشنایی با نرم افزار طراحی Corel (۲۰ %)

مسابقه اموزش نرم افزار طراحی Adobe FreeHand (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم) (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی کالبدشکافی فتنه 88 (۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۴۱ %)

مسابقه اطلاعات علمی و تخصصی طیف سنجی (۴۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری 2 (۱۶ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش سوم) (۳۰ %)

مسابقه تعالیم قرآنی (۴۰ %)

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم) (۷۵ %)

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان (۸۰ %)

مسابقه آشنایی با عملیات کربلای ۵ (۴۰ %)

مسابقه آشنایی با عملیات بدر (۴۰ %)

مسابقه شناخت اخوان ثالث (۰ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت (۷۵ %)

مسابقه آشنایی احمد شاملو (۰ %)

مسابقه زندگی شاعران (۵۰ %)

مسابقه لغت شناسی (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی یک (۴۰ %)

مسابقه معنی لغات 2 (۲۵ %)

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین8 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین7 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین9 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین10 (۷۵ %)

مسابقه کتاب شناسی ادبی (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت (۵۰ %)

مسابقه فرهنگ معین4 (۷۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی 4 (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 5 (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی 6 (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 7 (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی 8 (۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 9 (۵۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی 1 (۴۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی2 (۴۰ %)

مسابقه کنترل عفونت (۴۰ %)

مسابقه کنترل عفونت2 (۶۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل2 (۲۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل3 (۴۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1 (۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2 (۶۰ %)

مسابقه عمران 1 (۸۰ %)

مسابقه عمران 2 (۴۰ %)

مسابقه ژنتیک2 (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی دو (۸۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی سه (۱۰۰ %)

مسابقه ناظر چاپ 2 (۴۰ %)

مسابقه ژنتیک1 (۴۰ %)

مسابقه معرفی ناظر چاپ3 (۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1 (۴۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2 (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات بیمه ای (۲۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار اتوکد - 1 (۶۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار 2 (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی معین الضعفا (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی خانواده (۴۱ %)

مسابقه احتمال (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی حافظ ترک زبان (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش اول) (۳۰ %)

مسابقه فرهنگ معین11 (۵۰ %)

مسابقه فرهنگ معین12 (۷۵ %)

مسابقه فرهنگ معین3 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2 (۷۵ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع (۲۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1 (۲۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2 (۲۰ %)

مسابقه زمین شناسی1 (۴۰ %)

مسابقه زمین شناسی2 (۲۰ %)

مسابقه زمین شناسی3 (۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد1 (۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد2 (۱۶ %)

مسابقه اعصاب و غدد3 (۲۸ %)

مسابقه فتوشاپ (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم پهلوان بی مزار (۵۲ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۳۰ %)

مسابقه معنی لغات (۵۰ %)

مسابقه بازی با ریاضی(درصد) (۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1) (۲۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2) (۸۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3) (۴۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4) (۶۰ %)

فرهنگ معین13 (۷۵ %)

فرهنگ معین14 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم) (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن گوش کن و برنده شو (۴۲ %)

مسابقه هوش برتر (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۱۰۰ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۵۸ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۹۲ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۳۸ %)

آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟ (۱۰ %)

آزمون لغات کتاب 504 واژه (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی بخش نوجوان انتشارات امیرکبیر(کتاب افسانه های ایرانی جلد4 و کتاب قصه های خوب جلد8) (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۳۰ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۴۰ %)

مسابقه گل شناسی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی احضاریه (۳۰ %)

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر (۵۸ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر (۸۶ %)

مسابقه ظهور | اطلاعات پیرامون ظهور (۴۲ %)