مرضیه ماکیانی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۰۱/۲۶
استان : خوزستان
شهر : ماهشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۵۸۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۱۵ سوال