احمد


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۲/۰۹
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۵۷۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۳۰ سوال