مرتضی قدبیگی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : مركزي
شهر : شازند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۶۷۱۸
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۰ سوال