مهدی تهذیبی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۸/۱۱/۰۷
استان : همدان
شهر : همدان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۷۶۱۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱ از ۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی غدیر (۱۲ %)