حسین امیدوراری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۹/۰۵
استان : فارس
شهر : فسا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۰۵۶
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۱۰ سوال