هادی نظیف


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : مركزي
شهر : ساوه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۶۰۰۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی غدیر (۲۵ %)