مجید بزرگی


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۸۰۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۳۰ سوال