حسن زارع بیدکی


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۵۴/۰۳/۲۱
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۳۹۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳ از ۱۵ سوال