ویدا تقوی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌غربي
شهر : شاهين‌دژ
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۳۹۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۱۵ سوال