سجاد اسفندیاری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
استان : البرز
شهر : کرج
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۴۵۹
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۵۵ سوال