اسماعیل


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۰۳/۰۳
استان : گلستان
شهر : بندر ترکمن
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۱۵۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۳۰ سوال